KLAUZULA INFORMACYJNA DLA Klientów, Kontrahentów i ich reprezentantów – Amber Side – restauracja i catering

Social Media: :
KONTAKT

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA Klientów, Kontrahentów i ich reprezentantów

Wersja 1.0

Zgodnie z RODO informujemy, że poniższe informacje są niezbędne do zapewnienia rzetelności i przejrzystości przetwarzania przez nas danych osobowych:

1) Administratorem danych osobowych Klientów, Kontrahentów i ich reprezentantów zawartych w umowach/zleceniach jest AMBER SIDE SP. Z O.O więcej na www.amberside.pl

2) Dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb realizacji umowy/zlecenia na czas jej trwania oraz dla wykonania zobowiązań podatkowych, zgodnie z ich przeznaczeniem, ustawowym okresem archiwizacji bądź wydłużonym czasem ewentualnych roszczeń.

3) Podanie danych osobowych Kontrahenta/Klienta jest dobrowolne, ale w przypadku ich niepodania niemożliwa będzie realizacja umowy/zlecenia. Inne dane podane z Umowie/Zleceniu mogą wynikać ze specyfikacji zlecenia jednak zawsze są pobierane zachowując ich niezbędność i minimalizm. Dane nie podlegają automatyzacji ani profilowaniu. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit b, c, f w/w RODO

4) Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawione do rozliczania i kontroli naszej działalności, podmioty świadczące dla nas (o ile przedmiot umowy/zlecenia dotyczy takiego zakresu) usługi prawne, bankom za pomocą których dokonywana jest płatność świadczeń wynikających z niniejszej umowy, firmie hostingowej dostarczającej usługi poczty elektronicznej, operatorom telekomunikacyjnym świadczącym usługi teleinformatyczne, prawne, księgowe, informatyczne i podmioty dostarczające usługi na rzecz wykonania niniejszej Umowy/zlecenia zgodnie z jej specyfikacją.

5) Każdy, którego dane dotyczą ma prawo do żądania od Administratora danych osobowych dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, a także wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

This will close in 20 seconds