Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w systemie monitoringu wizyjnego – Amber Side – restauracja i catering

Social Media: :
KONTAKT

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w systemie monitoringu wizyjnego

Wersja 1.0

Zgodnie z RODO informujemy, że poniższe informacje są niezbędne do zapewnienia rzetelności i przejrzystości przetwarzania przez nas danych osobowych:

  1. Administratorem danych osobowych jest AMBER SIDE SP. Z O.O więcej na www.amberside.pl
  2. Monitoring stosujemy w celach zapewnienia bezpieczeństwa osób i ochrony. Przetwarzanie danych w wymienionych celach leży w prawnie uzasadnionym interesie Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO
  3. Dane nie podlegają automatyzacji ani profilowaniu, nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
  4. Monitoring obejmuje: wejścia do budynków, niektóre pomieszczenia wewnętrzne, ciągi komunikacyjne, sale konferencyjne i wystawiennicze, parking oraz część ciągów komunikacyjnych zewnętrznych, część terenów wokół Amber Side
  5. Kamery nie rejestrują dźwięku. Monitoring dostępu rejestruje wejścia i wyjścia osób upoważnionych w formie logu elektronicznego (plik tekstowy).   
  6. Zapisy z monitoringu przechowujemy nie dłuższy niż 1 miesiące.
  7. Odbiorcami danych będą wyłącznie podmioty uprawione do rozliczania i kontroli naszej działalności, podmioty świadczące dla nas (o ile przedmiot umowy dotyczy takiego zakresu) usługi ochrony i serwisanci systemu, prawne, informatyczne.
  8. Każdy, którego dane dotyczą ma prawo do żądania od Administratora danych osobowych dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, a także wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

This will close in 20 seconds